Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2013 publicerad

Helsingfors, Finland, 2014-03-12 17:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 12 mars 2014 kl. 17:45 CET

Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2013 publicerad

Munksjö Oyj har idag publicerat sin årsredovisning för 2013 i pdf-format på
svenska, finska och engelska. Årsredovisningen finns tillgänglig på
www.munksjo.com och som bilaga till detta börsmeddelande.

Årsredovisningen innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet för år
2013, revisionsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapporten samt ersättningsförklaringen kommer att finnas
tillgängliga som separata dokument på www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.

Bilagor:Munksjö_AR2013_sve.pdf