Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2015

Helsingfors, Finland, 2014-10-02 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 2 oktober 2014 kl. 8.15 CEST

Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2015

Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari
2015. Årsredovisningen för 2014 publiceras elektroniskt på www.munksjo.com
under vecka 12/2015.

Den ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors
onsdagen den 15 april 2015 kl. 13.00 EET. Styrelsen sammankallar bolagsstämman
vid ett senare datum.

Munksjö publicerar delårsrapporter och bokslutskommunikén för 2015 enligt
följande:

januari-mars onsdag 29 april 2015
januari-juni torsdag 23 juli 2015
januari-september tisdag 3 november 2015
Bokslutskommuniké för 2015 torsdag 11 februari 2016

Munksjö publicerar alla finansiella resultatrapporter på engelska, finska och
svenska och de finns även tillgängliga på www.munksjo.com efter publiceringen.
Munksjö tillämpar en 21 dagar lång tyst period före varje publicering av ett
finansiellt resultat.

Munksjö Oyj

För mer information:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.