Munksjö Oyj: Förändring i Lannebo Fonder AB:s innehav

Helsingfors, Finland, 2015-05-08 13:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 8 maj 2015 kl. 13.40 CEST

Munksjö Oyj: Förändring i Lannebo Fonder AB:s innehav

Munksjö Oyj har den 8 maj 2015 mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap.5 § i
finska värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Lannebo Fonder AB:s innehav i
Munksjö underskridit gränsen på 5 procent.

Enligt anmälan har Lannebo Fonder AB:s direkta innehav den 6 maj 2015 minskat
till 2 465 116 aktier, vilket motsvarar 4,83 procent av det totala antalet
aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på http://www.munksjo.com/.