2015

2017-03-23
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.3.2015

2015-12-17
Munksjö har tecknat ett nytt låneavtal i svenska kronor för att ytterligare öka flexibiliteten och förlänga löptiden

2015-11-26
Munksjös kapitalmarknadsdag 2015: Utveckling av grunderna för värdeskapande

2015-11-03
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2015: Prishöjningar uppväger ännu inte effekten av högre råvarupriser

2015-10-16
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2015 tisdagen den 3 november 2015

2015-10-02
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2016

2015-09-10
Munksjö planerar ytterligare åtgärder för att justera kostnadsbasen och bokar engångskostnader

2015-09-09
Munksjö utnämner Anna Selberg till SVP Communications

2015-09-01
Munksjö förstärker sitt fokus på hållbarhet genom en utnämning i ledningsgruppen

2015-07-23
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2015: Stabil lönsamhetsutveckling trots ökade priser på kortfibrig massa

2015-07-22
Munksjö utnämner Åsa Jackson till SVP Human Resources

2015-06-29
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2015 torsdagen den 23 juli 2015

2015-06-16
Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2015-05-22
Munksjö Oyj har avslutat återköpen av egna aktier

2015-05-21
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 21.5.2015

2015-05-20
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.5.2015

2015-05-19
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.5.2015

2015-05-18
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.5.2015

2015-05-15
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 15.5.2015

2015-05-15
Förändring i Munksjös ledningsgrupp

2015-05-13
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.5.2015

2015-05-12
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.5.2015

2015-05-11
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 11.5.2015

2015-05-08
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 8.5.2015

2015-05-08
Munksjö Oyj: Förändring i Lannebo Fonder AB:s innehav

2015-05-07
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 7.5.2015

2015-05-06
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.5.2015

2015-05-05
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.5.2015

2015-05-04
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 4.5.2015

2015-04-30
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 30.4.2015

2015-04-29
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2015: Stabil EBITDA-marginal och förbättrat nettoresultat

2015-04-17
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2015 onsdagen den 29 april 2015

2015-04-15
Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

2015-03-30
Munksjö Oyj: Utnämning i ledningsgruppen

2015-03-27
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.3.2015

2015-03-26
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.3.2015

2015-03-25
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 25.3.2015

2015-03-24
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.3.2015

2015-03-20
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.3.2015

2015-03-19
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.3.2015

2015-03-18
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.3.2015

2015-03-17
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.3.2015

2015-03-17
Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2014 publicerad

2015-03-16
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 16.3.2015

2015-03-13
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.3.2015

2015-03-12
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.3.2015

2015-03-11
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 11.3.2015

2015-03-10
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.3.2015

2015-03-09
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 9.3.2015

2015-03-06
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.3.2015

2015-03-05
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.3.2015

2015-03-04
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 4.3.2015

2015-03-03
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 3.3.2015

2015-03-02
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.3.2015

2015-02-27
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.2.2015

2015-02-26
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.2.2015

2015-02-25
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 25.2.2015

2015-02-24
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.2.2015

2015-02-23
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.2.2015

2015-02-20
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.2.2015

2015-02-19
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.2.2015

2015-02-18
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.2.2015

2015-02-17
MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.2.2015

2015-02-16
FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 16.2.2015

2015-02-12
Kallelse till Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2015-02-12
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2014: Stark resultatutveckling och avslutat integrationsprojekt

2015-02-12
Munksjö Oyj inleder återköp av egna aktier

2015-02-09
Munksjö utnämner Pia Aaltonen-Forsell till CFO

2015-01-15
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari 2015

2015-01-13
Munksjö Oyj: KORRIGERING: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

2015-01-13
Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015