MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.3.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 10.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 10.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 16 757 Shares
Total pris 162 559,66 EUR
Medelpris/aktier 9,7010 EUR
Högsta pris/aktier 9,75 EUR
Lägsta pris/aktier 9,70 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 10.3.2015: 115 445 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen