MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.3.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 13.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 13.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 15 000 Shares
Total pris 149 968,50 EUR
Medelpris/aktier 9,9979 EUR
Högsta pris/aktier 10,00 EUR
Lägsta pris/aktier 9,98 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 13.3.2015: 151 996 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen