MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.2.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 18.2.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.2.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 18.2.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 2 032 Shares
Total pris 19668,74 EUR
Medelpris/aktier 9,6795 EUR
Högsta pris/aktier 9,68 EUR
Lägsta pris/aktier 9,65 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 18.2.2015: 13 032 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen