MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.5.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 18.5.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.5.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 18.5.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 1 500 Shares
Total pris 15 463,95 EUR
Medelpris/aktier 10,3093 EUR
Högsta pris/aktier 10,33 EUR
Lägsta pris/aktier 10,28 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 18.5.2015: 271 636 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen