MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.3.2015

unksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 19.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 19.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 8 000 Shares
Total pris 84 124,80 EUR
Medelpris/aktier 10,5156 EUR
Högsta pris/aktier 10,55 EUR
Lägsta pris/aktier 10,40 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 19.3.2015: 194 196 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen