MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.3.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 2.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 2.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 3 284 Shares
Total pris 30 768,45 EUR
Medelpris/aktier 9,3692 EUR
Högsta pris/aktier 9,51 EUR
Lägsta pris/aktier 9,33 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 2.3.2015: 71 053 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen