MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.2.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 20.2.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 20.2.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 20.2.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 5 000 Shares
Total pris 47319,00 EUR
Medelpris/aktier 9,4638 EUR
Högsta pris/aktier 9,50 EUR
Lägsta pris/aktier 9,40 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 20.2.2015: 28 040 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen