MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.2.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 23.2.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.2.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 23.2.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 5 500 Shares
Total pris 51911,20 EUR
Medelpris/aktier 9,4384 EUR
Högsta pris/aktier 9,45 EUR
Lägsta pris/aktier 9,38 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 23.2.2015: 33 540 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen