MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.3.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 26.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 26.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 5 000 Shares
Total pris 56 917,00 EUR
Medelpris/aktier 11,3834 EUR
Högsta pris/aktier 11,45 EUR
Lägsta pris/aktier 11,32 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 26.3.2015: 218 557 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen