MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.2.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 27.2.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.2.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 27.2.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 16 000 Shares
Total pris 149 830,40 EUR
Medelpris/aktier 9,3644 EUR
Högsta pris/aktier 9,37 EUR
Lägsta pris/aktier 9,34 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 27.2.2015: 67 769 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen