MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.3.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 27.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 27.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 27.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 6 443 Shares
Total pris 75 525,49 EUR
Medelpris/aktier 11,7221 EUR
Högsta pris/aktier 11,75 EUR
Lägsta pris/aktier 11,57 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 27.3.2015: 225 000 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen