MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.5.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 5.5.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.5.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 5.5.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 9 280 Shares
Total pris 100 500,54 EUR
Medelpris/aktier 10,8298 EUR
Högsta pris/aktier 10,91 EUR
Lägsta pris/aktier 10,67 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 5.5.2015: 237 416 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen