MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.3.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 6.3.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.3.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 6.3.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 5 000 Shares
Total pris 48 491,50 EUR
Medelpris/aktier 9,6983 EUR
Högsta pris/aktier 9,70 EUR
Lägsta pris/aktier 9,67 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 6.3.2015: 96 488 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen