MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.5.2015

Munksjö Oyj MEDDELANDE TILL BÖRSEN 6.5.2015

MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.5.2015

NASDAQ OMX Helsingfors

Datum 6.5.2015
Börsaffär Köp
Aktie MUNK1
Antal aktier 10 000 Shares
Total pris 106 689,00 EUR
Medelpris/aktier 10,6689 EUR
Högsta pris/aktier 10,78 EUR
Lägsta pris/aktier 10,60 EUR

Munksjö Oyj innehar egna aktier 6.5.2015: 247 416 st.

Å Munksjö Oyjs vägnar

Nordea Bank Finland Abp

Janne Sarvikivi Julius Summanen