Munksjö Oyj: KORRIGERING: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

Helsingfors, Finland, 2015-01-13 16:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 januari 2015 kl. 16.55 CET

Munksjö Oyj: KORRIGERING: Valberedningens förslag till den ordinarie
bolagsstämman 2015

Orsak: Munksjö Oyj korrigerar sitt börsmeddelande publicerat idag klockan 11.50
CET. Förslaget till förändring i valberedningens arbetsordning mot bakgrund av
parallellnoteringen på Nasdaq Stockholm är ett beslut, inte ett förslag. Nedan
den korrigerade informationen.

Beslut gällande ändring av valberedningens arbetsordning mot bakgrund av
parallellnoteringen på Nasdaq Stockholm

Valberedningen beslutade idag att göra en teknisk ändring av valberedningens
arbetsordning så att rätten att utse aktieägarrepresentanter vilar hos de tre
aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget den 31 maj före nästa
bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarförteckning hos
Euroclear Finland Ab och det aktieägarregister som upprätthålls av Euroclear
Sweden AB. Tidigare vilade rätten att utse aktieägarrepresentanter endast på
aktieägare på grundval av aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab.

Munksjö Oyj

För mer information:
Gustav Adlercreutz, styrelsens och valberedningens sekreterare, tel. +358 10
234 5001

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.