Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2014 publicerad

Helsingfors, Finland, 2015-03-17 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 17 mars 2015 kl. 14:40 CET

Munksjö Oyj:s årsredovisning för 2014 publicerad

Munksjö Oyj har idag publicerat sin årsredovisning för 2014 i pdf-format på
svenska, finska och engelska. Årsredovisningen finns tillgänglig på
www.munksjo.com och som bilaga till detta börsmeddelande.

Årsredovisningen innehåller verksamhetsberättelsen, bokslutet för år 2014,
revisionsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten
samt en ersättningsförklaring kommer att finnas tillgängliga som separata
dokument på www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munkjsö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.

Bilagor:Munksjo_SVE_150317.pdf