Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari 2015

Helsingfors, Finland, 2015-01-15 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 15 januari 2015 kl. 8:30 CET

Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari 2015

Munksjö Oyj publicerar sin bokslutskommuniké för 2014 torsdagen den 12 februari
2015 cirka kl. 7.00 CET. Bokslutskommunikéen samt tillhörande material finns
tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 12 februari 2015 kl. 10.00
CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14,
sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En direkt länk till
webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Konferensens kod: 950741

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen
börjar.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.

Länk till webbkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0212_q4/