Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2015 onsdagen den 29 april 2015

Helsingfors, Finland, 2015-04-17 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 17 april 2015 kl. 8:30 CEST

Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2015 onsdagen den 29
april 2015

Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2015 onsdagen den 29
april 2015 cirka kl. 7:30 CEST. Delårsrapporten samt tillhörande material finns
tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 29 april 2015 kl. 10.00
CEST (11.00 EEST) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14,
sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En direkt länk till
webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Konferensens kod: 952567

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen
börjar.

Munksjö Oyj

För mer information:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.

Länk till webbkonferensen: Link to the webcast:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0429_q1