Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2016 onsdagen den 27 juli 2016

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 7 juli 2016 kl. 8:00 CEST Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2016 onsdagen den 27 juli 2016 Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2016 onsdagen den 27 juli 2016 cirka kl. 12:00 CEST (13:00 EEST). Rapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen. En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 27 juli 2016 kl. 14.00 CEST (15.00 EEST) på Munksjös huvudkontor i Stockholm (WTC, Klarabergsviadukten 70, hiss D, våning 5). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En länk till webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3934 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2310 1618 Konferensens kod: 3858429 Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_0727_q2 Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 63 36 Munksjö: Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.