2016

2016-12-16
Munksjö Oyj: Prospekt och viss annan information avseende Munksjös och Ahlstroms fusion har publicerats

2016-11-14
Munksjö: Kallelse till Munksjös extra bolagsstämma

2016-11-07
Munksjö och Ahlstrom går samman och skapar en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar

2016-10-26
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2016: Bästa lönsamhet och kassaflöde hittills i ett tredje kvartal

2016-10-26
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2016: Bästa lönsamhet och kassaflöde hittills i ett tredje kvartal

2016-10-06
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2016 onsdagen den 26 oktober 2016

2016-10-05
Likviditetsgarantin för Munksjös aktie på Nasdaq Helsingfors upphör

2016-10-04
Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2017

2016-07-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2016: Mycket starkt kvartalsutfall för omsättning, lönsamhet och kassaflöde

2016-07-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2016: Mycket starkt kvartalsutfall för omsättning, lönsamhet och kassaflöde

2016-07-14
Munksjö: Gustav Adlercreutz, General Counsel, går i pension i februari 2017 och efterträds av Andreas Elving

2016-07-07
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2016 onsdagen den 27 juli 2016

2016-06-30
Munksjö: Ändringar i terminologi gällande Munksjös finansiella rapportering för alternativa nyckeltal samt uppdateringar i kommunikationspolicyn

2016-06-16
Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2016-06-15
Munksjö inför ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner baserat på utvecklingen av aktievärdet

2016-04-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2016: En klart förbättrad rörelsemarginal

2016-04-27
Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2016: En klart förbättrad rörelsemarginal

2016-04-26
Munksjö publicerar produktionsvolymer per rapporteringssegment från och med första kvartalet 2016

2016-04-26
Munksjö publicerar produktionsvolymer per rapporteringssegment från och med första kvartalet 2016

2016-04-12
Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2016 onsdagen den 27 april 2016

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-04-06
Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2016-03-09
Munksjös årsredovisning för 2015 publicerad

2016-02-18
Munksjö Oyj: Förändring i Ahlström Capital Ab:s innehav

2016-02-11
Kallelse till Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2016-02-11
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2015: Starkt kassaflöde under fjärde kvartalet. Lönsamheten för helåret påverkad av högre råvarupriser.

2016-01-26
Munksjö: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2016

2016-01-20
Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016