Munksjös årsredovisning för 2015 publicerad

MUNKSJÖ OYJ, Bokslut och Verksamhetsberättelse, 9 mars 2016 kl. 14:30 CET Munksjös årsredovisning för 2015 publicerad Munksjö Oyj har idag publicerat sin årsredovisning för 2015 i pdf-format på svenska, finska och engelska. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.munksjo.com och som bilaga till detta börsmeddelande. Årsredovisningen innehåller verksamhetsberättelsen, bokslutet för år 2015, revisionsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten samt en ersättningsförklaring kommer att finnas tillgängliga som separata dokument på www.munksjo.com. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 730 45 49 29 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.