Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2017

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 4 oktober 2016 kl. 8.00 CEST Munksjös finansiella kommunikation och bolagsstämma 2017 Munksjö Oyj publicerar sin bokslutskommuniké för 2016 torsdagen den 16 februari 2017. Årsredovisningen för 2016 publiceras senast den 28 februari 2017 på www.munksjo.com. Den ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors i Finland tisdagen den 21 mars 2017 kl. 13.00 EET (12.00 CET). Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare datum. Munksjö publicerar delårsrapporter, halvårsrapporten och bokslutskommunikén för 2017 enligt följande: januari-mars onsdag 26 april 2017 (förmiddag) januari-juni tisdag 25 juli 2017 (eftermiddag) januari-september onsdag 25 oktober 2017 (förmiddag) Bokslutskommuniké för 2017 tisdag 13 februari 2018 (förmiddag) Munksjö publicerar alla finansiella resultatrapporter på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.munksjo.com efter publiceringen. Munksjö tillämpar en 30 dagar lång tyst period före varje publicering av ett finansiellt resultat. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 703 23 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 63 36 Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.