Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 14 juni 2017 kl. 8:30 CEST Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier. Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse beslutade den 2 maj 2017 att använda det bemyndigande som gavs av bolagsstämman den 6 april 2016 om att återköpa maximalt 300 000 egna aktier. Återköpen fortsatte den 17 maj utifrån det bemyndigande som gavs av bolagsstämman 2017 som hölls den 16 maj 2017. Återköpen av aktier inleddes den 3 maj 2017 och avlutades den 13 juni 2017. Antalet av Ahlstrom-Munksjö återköpta aktier under denna period uppgår till 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av totala antalet aktier och röster. De aktier som återköpts kommer främst att användas för att genomföra bolagets framtida aktiebaserade incitamentsprogram. Efter återköpen innehar Ahlstrom-Munksjö totalt 364 862 egna aktier. Aktierna förvärvades genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som rådde vid tidpunkten för köpet. Aktieåterköpen genomfördes av Nordea Bank Finland Abp. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.