2017

2017-12-21
Hans Sohlström utses till VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö

2017-12-18
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utnämning i koncernledningen

2017-10-27
Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2018

2017-10-25
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2017: Stark organisk tillväxt

2017-10-24
Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

2017-09-04
Ahlstrom-Munksjö har beslutat om en kapitalåterbäring på 0,23 euro per aktie

2017-09-01
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s och AC Invest Six BV:s innehav

2017-07-27
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s innehav

2017-07-25
Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2017: Bra start för det sammanslagna bolaget med ett starkt kvartalsresultat

2017-06-26
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Styrelseledamot Jan Inborr har avlidit

2017-06-14
Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier

2017-06-13
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.6.2017

2017-06-12
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.6.2017

2017-06-12
Listningsprospekt för Ahlstrom-Munksjös obligation om 250 miljoner euro finns tillgängligt

2017-06-09
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 9.6.2017

2017-06-08
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 8.6.2017

2017-06-07
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 7.6.2017

2017-06-07
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2017-06-06
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 6.6.2017

2017-06-05
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.6.2017

2017-06-05
Ahlstrom-Munksjö offentliggör slutligt resultat för återköpserbjudandet

2017-06-05
Ahlstrom-Munksjö offentliggör preliminärt resultat för återköpserbjudande

2017-06-02
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 2.6.2017

2017-06-01
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 1.6.2017

2017-06-01
Ahlstrom-Munksjö emitterar ett obligationslån om 250 miljoner euro

2017-05-31
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 31.5.2017

2017-05-30
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 30.5.2017

2017-05-29
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 29.5.2017

2017-05-26
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 26.5.2017

2017-05-24
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 24.5.2017

2017-05-23
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 23.5.2017

2017-05-22
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 22.5.2017

2017-05-22
Ahlstrom-Munksjö överväger emission av nytt obligationslån och offentliggör ett återköpserbjudande avseende bolagets utestående 2019 obligationslån

2017-05-19
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.5.2017

2017-05-18
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 18.5.2017

2017-05-17
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.5.2017

2017-05-16
Ahlstrom-Munksjö fortsätter att återköpa egna aktier

2017-05-16
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2017-05-15
Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation samt utsikter för EBITDA-utvecklingen 2017

2017-05-15
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 15.5.2017

2017-05-12
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 12.5.2017

2017-05-11
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 11.5.2017

2017-05-10
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.5.2017

2017-05-08
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 8.5.2017

2017-05-05
AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 5.5.2017

2017-05-02
Ahlstrom-Munksjö inleder återköp av egna aktier

2017-04-26
Munksjös delårsrapport för januari-mars 2017: Fortsatt lönsamhetsförbättring skapar en stark plattform för Ahlstrom-Munksjö

2017-04-26
Ahlstrom final accounts show a record high quarterly operating profit and strong sales growth

2017-04-12
Ahlstrom-Munksjö publicerar delårsrapport för januari-mars 2016 den 26 april 2017

2017-04-07
Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

2017-04-06
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Styrelsens permanenta kommittéer

2017-04-06
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utbetalningar på basis av Munksjös långsiktiga incitamentsprogram

2017-04-06
Ahlstrom-Munksjö Oyj:s nya dividendpolicy och förslag gällande kapitalåterbäring

2017-04-04
Korrigering: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

2017-04-04
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2017

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj löser in hybridlånet på 100 miljoner euro

2017-04-03
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Fusionen mellan Munksjö och Ahlstrom har registrerats och styrelsen har valt ordförande och vice ordföranden

2017-03-31
Munksjö och Ahlstrom verkställer deras fusion

2017-03-17
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-03-16
Munksjö har beslutat om en kapitalåterbäring på 0,45 euro per aktie

2017-03-13
Munksjö: Samgåendet av Munksjö och Ahlstrom har godkänts av Europeiska kommissionen och förväntas verkställas i början av april 2017

2017-03-10
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-02-28
Munksjös årsredovisning för 2016 publicerad

2017-02-22
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-02-16
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2016: Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

2017-02-16
Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2016: Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

2017-02-02
Munksjö Oyj: Komplettering av fusionsprospektet

2017-01-11
Munksjö Oyj: Beslut av extra bolagsstämman

2017-01-11
Munksjö Oyj: Ahlstroms extra bolagsstämma godkände samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö