Ahlstrom-Munksjö har beslutat om en kapitalåterbäring på 0,23 euro per aktie

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 4 september 2017 kl. 12:40 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har idag beslutat om en kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro per utestående aktie, vilket motsvarar ett totalbelopp om cirka 22 miljoner euro. Kapitalåterbäringen betalas på basis av bolagsstämmans beslut den 16 maj 2017 samt styrelsens påföljande beslut beträffande avstämnings- och betalningsdag. Kapitalåterbäringen betalas ur fonden för fritt inbetalt eget kapital och baserar sig på bolagets bokslut för 2016. Kapitalåterbäringen skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen, den 6 september 2017, är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer kapitalåterbäringen till ägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdagen för kapitalåterbäringen är den 13 september 2017. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.