AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.5.2017

Ahlstrom-Munksjö Oyj         MEDDELANDE TILL BÖRSEN 10.5.2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 10.5.2017 NASDAQ OMX Helsingfors Datum 10.5.2017 Börsaffär Köp Aktie AM1 Antal aktier 14 000 Shares Medelpris/aktier 17,7098 EUR Total pris 247 937,20 EUR Ahlstrom-Munksjö   Oyj innehar egna aktier 10.5.2017: 126 229 st. Å   Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar Nordea   Bank AB (publ), filial i Finland Janne Sarvikivi Julius Summanen För   ytterligare information, vänligen kontakta: Juho   Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com tel. +358 50 413 45 83 www.ahlstrom-munksjo.com