AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.6.2017

Ahlstrom-Munksjö Oyj         MEDDELANDE TILL BÖRSEN 13.6.2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 13.6.2017 NASDAQ OMX Helsingfors Datum 13.6.2017 Börsaffär Köp Aktie AM1 Antal aktier 4 158 Shares Medelpris/aktier 19,3989 EUR Total pris 80 660,63 EUR Ahlstrom-Munksjö   Oyj innehar egna aktier 13.6.2017: 364 862 st. Å   Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar Nordea   Bank AB (publ), filial i Finland Janne Sarvikivi Julius Summanen För   ytterligare information, vänligen kontakta: Juho   Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com tel. +358 50 413 45 83 www.ahlstrom-munksjo.com