AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.5.2017

Ahlstrom-Munksjö Oyj         MEDDELANDE TILL BÖRSEN 17.5.2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 17.5.2017 NASDAQ OMX Helsingfors Datum 17.5.2017 Börsaffär Köp Aktie AM1 Antal aktier 5 000 Shares Medelpris/aktier 17,8784 EUR Total pris 89 392,00 EUR Ahlstrom-Munksjö   Oyj innehar egna aktier 17.5.2017: 161 729 st. Å   Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar Nordea   Bank AB (publ), filial i Finland Janne Sarvikivi Julius Summanen För   ytterligare information, vänligen kontakta: Juho   Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com tel. +358 50 413 45 83 www.ahlstrom-munksjo.com