AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.5.2017

Ahlstrom-Munksjö Oyj         MEDDELANDE TILL BÖRSEN 19.5.2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 19.5.2017 NASDAQ OMX Helsingfors Datum 19.5.2017 Börsaffär Köp Aktie AM1 Antal aktier 9 000 Shares Medelpris/aktier 18.2473 EUR Total pris 164 225.70 EUR Ahlstrom-Munksjö   Oyj innehar egna aktier 19.5.2017: 180 862 st. Å   Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar Nordea   Bank AB (publ), filial i Finland Janne Sarvikivi Julius Summanen För   ytterligare information, vänligen kontakta: Juho   Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com tel. +358 50 413 45 83 www.ahlstrom-munksjo.com