AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 31.5.2017

Ahlstrom-Munksjö Oyj         MEDDELANDE TILL BÖRSEN 31.5.2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ   OYJ: FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER 31.5.2017 NASDAQ OMX Helsingfors Datum 31.5.2017 Börsaffär Köp Aktie AM1 Antal aktier 15 000 Shares Medelpris/aktier 19,9664 EUR Total pris 299 496,00 EUR Ahlstrom-Munksjö   Oyj innehar egna aktier 31.5.2017: 268 862 st. Å   Ahlstrom-Munksjö Oyjs vägnar Nordea   Bank AB (publ), filial i Finland Janne Sarvikivi Julius Summanen För   ytterligare information, vänligen kontakta: Juho   Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, Ahlstrom-Munksjö Oyj juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com tel. +358 50 413 45 83 www.ahlstrom-munksjo.com