Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utbetalningar på basis av Munksjös långsiktiga incitamentsprogram

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 6 april 2017 kl. 17.30 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utbetalningar på basis av Munksjös långsiktiga incitamentsprogram Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har fastställt utbetalningarna som skall utgå på basis av det i maj 2014 godkända långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet för ledningsgruppsmedlemmar och andra nyckelpersoner i Munksjö Oyj (Ahlstrom-Munksjös namn före verkställandet av fusionen med Ahlstrom Abp; ”Munksjö”) (”Långsiktiga Incitamentsprogrammet 2014–2016”) och det i juni 2016 godkända långsiktiga incitamentsprogrammet för ledningsgruppsmedlemmar och andra nyckelpersoner i Munksjö som baserar sig på utvecklingen av aktievärdet (”Långsiktiga Incitamentsprogrammet 2016–2018”). Ytterligare information om programmen finns i börsmeddelandena som publicerades av Munksjö den 28 maj 2014 och den 15 juni 2016, tillgängliga på www.ahlstrom-munksjo.com (http://www.munksjo.com). Munksjö meddelade den 16 december 2016 att styrelsen hade beslutat att avsluta det Långsiktiga Incitamentsprogrammet 2016–2018 från och med verkställandet av fusionen varvid Ahlstrom Abp fusionerades med Munksjö, vilket skedde den 1 april 2017. Enligt villkoren för det Långsiktiga Incitamentsprogrammet 2014–2016 och det Långsiktiga Incitamentsprogrammet 2016–2018 utbetalas belöningen som beviljats på basis av programmen dels i kontanter och dels i Ahlstrom-Munksjös aktier. Ahlstrom-Munksjös styrelse har därför beslutat att vederlagsfritt emittera totalt 237 555 egna aktier som innehas av Ahlstrom-Munksjö till deltagarna i nämnda program. Emissionen görs på basis av bemyndigandet av Munksjös ordinarie bolagsstämma som hölls den 6 april 2016. Aktierna kommer att överlåtas till deltagarna senast den 12 april 2017. Deltagarna i programmen kommer också att erhålla en kontantbetalning för skatteändmål i proportion till värdet på aktierna som överlåtits. Efter överlåtelsen innehar Ahlstrom-Munksjö 62 445 stycken egna aktier, vilket motsvarar cirka 0,065 procent av Ahlstrom-Munksjös samtliga aktier och röster. Ahlstrom-Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.