Ahlstrom-Munksjö Oyj:s nya dividendpolicy och förslag gällande kapitalåterbäring

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 6 april 2017 kl.  17.15 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj:s nya dividendpolicy och förslag gällande kapitalåterbäring Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har idag beslutat om en ny dividendpolicy. Enligt den nya dividendpolicyn är Ahlstrom-Munksjös målsättning att dela ut en stabil, med tiden växande dividend, som utbetalas två gånger om året. Vidare, för att underlätta övergången till en utdelning två gånger om året, kommer styrelsen att föreslå för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 16 maj 2017 att bolagsstämman beslutar om en utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro per aktie, som skulle betalas ut i september 2017. Kallelsen till ordinarie bolagstämman, som innefattar nämnda förslag om utbetalning, kommer att publiceras separat av styrelsen. Ahlstrom-Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.