Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 27 OKTOBER 2017 kl. 12:00 CEST

Ahlstrom-Munksjö kommer att publicera finansiell information under 2018 enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2017: 13 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018: 24 april 2018
Halvårsrapport januari-juni 2018: 26 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018: 30 oktober 2018

Årsredovisningen inklusive bokslutskommunikén för 2017 samt förvaltningsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida www.ahlstrom-munksjo.com/sv senast den 28 februari 2018.

Alla finansiella resultatrapporter publiceras på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.ahlstrom-munksjo.com efter publiceringen.

Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors i Finland onsdagen den 21 mars 2018 kl. 13.00 EET (12.00 CET). Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare tillfälle.

Aktieägare som önskar att ett ärende tas upp på stämmans agenda måste meddela styrelsen skriftligt genom att senast den 16 januari 2018 posta en förfrågan till styrelsens sekreterare på adress Ahlstrom-Munksjö Oyj, Box 329, FI-00100, Helsingfors, Finland.

För mer information, vänligen kontakta:


Anna Selberg, EVP Communications, tel. +46 703 23 10 32, anna.selberg@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.