Ahlstrom-Munksjö beslutar om dividend (utdelning) om 0,26 euro per aktie

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 10 september 2018 kl. 11:00 EEST 

Ahlstrom-Munksjös styrelse har idag beslutat om dividend (utdelning) om 0,26 euro per aktie.

Dividenden betalas ut i enlighet med beslut av bolagsstämman den 21 mars 2018, innefattandes att en dividend om 0,52 euro per aktie ska utdelas i två rater, varvid avstämningsdagen samt utbetalningsdagenen för den andra dividendraten ska fastställas av styrelsen. Den första dividendraten om 0,26 euro betalades den 3 april 2018.

Dividenden är baserad på bolagets årsredovisning för 2017. Dividenden betalas till aktieägare som på betalningens avstämningsdag den 12 september 2018 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Dividend hänförlig till aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB kommer att vidarebefordras av Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdagen för dividenden är 19 september 2018.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, 
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.