2018

2018-12-28
Nya aktier i Ahlstrom-Munksjö registrerade i det finska handelsregistret

2018-12-19
Nya aktier i Ahlstrom-Munksjö registrerade i det finska handelsregistret

2018-12-18
Slutgiltigt resultat av Ahlstrom-Munksjös aktieemission

2018-12-14
Ahlstrom-Munksjös aktieemission övertecknad

2018-11-19
Ahlstrom-Munksjö publicerar prospekt avseende aktieemission med företrädesrätt

2018-11-19
Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation som hänför sig till förvärvet av Expera och Caieiras samt utvald finansiell tilläggsinformation om Expera

2018-11-19
Ahlstrom-Munksjö offentliggör villkoren för aktieemissionen

2018-11-09
Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen

2018-11-09
Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2019

2018-10-30
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2018: Lönsamheten förbättrades Q3 – Stora framsteg för implementeringen av vår strategi

2018-10-10
Ahlstrom-Munksjö upphör med prognosen för jämförbar EBITDA på grund Expera förvärvet

2018-10-10
Ahlstrom-Munksjö verkställer förvärvet av Expera, ändrar segmentrapportringen och utnämner en ny medlem i ledningsgruppen

2018-09-19
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den extra bolagsstämman

2018-09-10
Ahlstrom-Munksjö beslutar om dividend (utdelning) om 0,26 euro per aktie

2018-08-24
Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma

2018-08-20
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den extra bolagsstämman 2018

2018-07-26
Ahlstrom-Munksjö publicerar ytterligare utvald jämförande finansiell information om Expera

2018-07-26
Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2018: Framgångsrik kompensation av ökade råvarukostnader möjliggjorde en tillfredsställande lönsamhet

2018-07-23
Ahlstrom-Munksjö förvärvar den amerikanska specialpapperstillverkaren Expera till ett bolagsvärde om USD 615 miljoner

2018-06-12
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

2018-04-24
Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2018: Stark omsättningsökning vid oförändrade valutakurser och fortsatt realisering av synergier

2018-04-24
Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen

2018-04-24
Ahlstrom-Munksjö förvärvar Caieiras specialpappersbruk i Brasilien

2018-03-21
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

2018-03-06
Hans Sohlström tillträder som Ahlstrom-Munksjös vd och koncernchef den 16 april 2018

2018-02-28
Ahlstrom-Munksjös årsredovisning för 2017 publicerad

2018-02-13
KALLELSE TILL AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

2018-02-13
Ahlstrom-Munksjö Bokslutkommunike 2017: Stark omsättningsökning med god lönsamhetsutveckling och bra kassaflöde

2018-02-12
Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny intjänandeperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet

2018-01-29
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2018