Ahlstrom-Munksjö förvärvar Caieiras specialpappersbruk i Brasilien

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDE, 24 april 2018 kl. 08:30 CEST (09:30 EEST)

Ahlstrom-Munksjö har ingått avtal om förvärv av MD Papéis Caieiras specialpappersbruk i Brasilien med Formitex Group, ett industrikonglomerat som är verksamt inom pappers-, kemikalie- och panelbranschen.

Den årliga nettoomsättningen för den verksamhet som ska förvärvas är cirka MEUR 80 och jämförbar EBITDA cirka MEUR 13 för 2017. Det skuldfria köpeskillingen är cirka MEUR 100. Årliga synergieffekter beräknas uppgå till MEUR 6, främst beroende på optimering av överlappande verksamheter. Banco Citibank S.A. har åtagit sig att finansiera förvärvet.

Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, vilket förväntas senast tredje kvartalet 2018.

Caieiras produktutbud överensstämmer utmärkt med Ahlstrom-Munksjös; 80 procent av försäljningen motsvarar Ahlstrom-Munksjös nuvarande produktportfölj. Förvärvet stärker väsentligt Ahlstrom-Munksjös erbjudande och produktionsplattform i regionen och ger attraktiva tillväxtmöjligheter, synergier och ytterligare produktionsoptimeringsmöjligheter på längre sikt. Caieiras-fabriken ligger i närheten av Ahlstrom-Munksjös befintliga produktionsanläggningar i Jacarei, som är en del av affärsområdet Industrial Solutions, och i Louveira, en del av affärsområdet Filtration and Performance. Fabriken ger tillgång till lokal produktion av dekorpapper, vilket förstärker Ahlstrom-Munksjös serviceutbud och partnerskap med befintliga kunder, som hittills har varit hänvisade till import. Ahlstrom-Munksjö blir en global ledande tillverkare av dekorpapper och fabriken ger en konkurrenskraftig plattform för fortsatt tillväxt i Sydamerika. Ahlstrom-Munksjö är redan en global ledande leverantör av tejpmaterial och servar både lokala och globala kunder. Denna position stärks ytterligare genom transaktionen. Genom att dessutom kombinera Caieiras och Jacareis verksamheter förbättras Ahlstrom-Munksjös produktions- och leveransförmåga samt konkurrenskraft.

Ahlstrom-Munksjös närvaro i Brasilien växer ytterligare genom förvärvet bestående av tre fabriker, alla belägna nära Sao Paolo, med totalt över 700 anställda och en försäljning på cirka MEUR 200.

"Caieiras-verksamheten är ett utmärkt komplement till vår globala plattform och driver vår ambition att behålla en ledande position i utvalda nischer med tillväxt på den globala marknaden för fiberbaserade lösningar. Vi har gott om möjligheter att växa i våra befintliga produktsegment, fortsätta med ny produktutveckling och överväga tillväxt i närliggande segment”, säger Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö Oyj.

"Genom att vidareutveckla vår plattform i Brasilien kommer vi att kunna erbjuda våra specialpapperskunder ett ännu starkare erbjudande och högre effektivitet", säger Daniele Borlatto, EVP Business Area Industrial Solutions.

"Detta förvärv stärker vår position som världsledande inom dekorpapper", säger Tomas Wulkan, EVP Business Area Decor.

"Formitex Group anser att försäljningen av specialpappersaffären är en möjlighet för koncernen att konsolidera sina strategiska intressen genom att stärka den kemiska kärnverksamheten. Ahlstrom-Munksjö passar utmärkt som en ny ägare av Caieiras-bruket, en strategisk ägare som kan utöka fabrikens teknologibas, ytterligare accelerera tillväxtpotentialen och stärka försäljningen internationellt", säger Formitex i ett uttalande.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 46 (0)70 588 10 38, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.