Ahlstrom-Munksjö förvärvar den amerikanska specialpapperstillverkaren Expera till ett bolagsvärde om USD 615 miljoner

Transaktionen nästan tredubblar Ahlstrom-Munksjös nettoomsättning i USA och erbjuder plattform för tillväxt.

VIKTIGT

På grund av begränsningar i tillämplig värdepappersreglering är informationen som presenteras här inte avsedd för att distribueras eller spridas, helt eller delvis, i vissa länder.

Vi ber er att bekräfta er ort: