Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 12 juni 2018 kl. 15.00 EEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

Ahlstrom-Munksjös valberedning har utsetts. Valberedningen består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som sakkunniga. Följande tre representanter har nominerats till valberedningen:

  • Mikael Lilius (Ahlström Capital Oy)
  • Alexander Ehrnrooth (Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy)
  • Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen)              

Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar enligt valberedningens arbetsordning som sakkunnig medlem i valberedningen och bolagets styrelse har därtill utsett Elisabet Salander Bröklund att fungera som den andra sakkunniga medlemmen.

Valberedningen har bland sina medlemmar valt Mikael Lilius till ordförande. Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab samt det register över aktieägare som förs av Euroclear Sweden AB.

Valberedningen har utsetts av (1) Ahlström Capital, (2) Viknum och Belgrano Inversiones (tillsammans enligt nedan) och (3) Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Ahlstrom-Munksjö har blivit informerad om att ett dylikt avtal ingåtts mellan Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy.

Den 31 maj 2017 uppgick Ahlström Capitals (via det helägda dotterbolaget AC Invest Five B.V.) innehav till 17 935 919 aktier ( 18,6 %), det sammanlagda ägandet i Viknun AB och Belgrano Inversiones Oy till 12,160,595 aktier (12,6 %), och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav till 3 025 765 aktier (3,14 %).

Valberedningen framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 46 10 250 10 38, email: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikkki,  Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, email: juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.