Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den extra bolagsstämman 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 20 augusti 2018 KL. 16:15 EEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s aktieägares valberedning har idag beslutat om följande förslag till den extra bolagsstämman. Styrelsen sammankallar den extra bolagsstämman vid ett senare datum.

Förslag till antalet styrelseledamöter

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9).

Förslag till nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9) och att Lasse Heinonen väljs till ny styrelseledamot, förutom de åtta (8) styrelsemedlemmarna som vid den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2018 valdes till styrelsemedlemmar för mandatperioden som löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Den föreslagna styrelseledamoten har gett sitt samtycke till valet.

Lasse Heinonen (född 1968), finsk medborgare, ekonom. mag., är för tillfället vd för Ahlström Capital Oy. Före Ahlström Capital var han verkställande direktör för Tieto Corporation. Han har tidigare haft flera ledande befattningar i Tietos ledningsgrupp sedan han började arbeta för bolaget 2011. Han har tidigare även varit CFO och medlem av ledningsgruppen samt Head of Cargo & Aviation Services vid Finnair Abp. Han har även haft flera ledande positioner inom medicin- och kemiindustrin i såväl Finland, Turkiet som Schweiz.    

Lasse Heinonen anses vara oberoende av bolaget men inte av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V, då han är verkställande direktör vid AC Invest Five B.V:s moderbolag Ahlström Capital Ab.

Den föreslagna styrelseledamotens CV finns till påseende på bolagets internetsidor på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv/egm-2018.

Den nya styrelseledamoten erhåller arvode i proportion till längden på hans mandatperiod.

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Lilius, ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning, nås via helena.staffans@ahlstromcapital.com  Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.