Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation som hänför sig till förvärvet av Expera och Caieiras samt utvald finansiell tilläggsinformation om Expera

VIKTIGT

På grund av begränsningar i tillämplig värdepappersreglering är informationen som presenteras här inte avsedd för att distribueras eller spridas, helt eller delvis, i vissa länder.

Vi ber er att bekräfta er ort: