Ahlstrom-Munksjö upphör med prognosen för jämförbar EBITDA på grund Expera förvärvet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 10 OKTOBER, 2018 at 16:30 EEST

Ahlstrom-Munksjö upphör med prognosen för jämförbar EBITDA för 2018 på grund av slutförandet av förvärvet av Expera Specialty Solutions. Den tidigare prognosen för jämförbar EBITDA för 2018 beaktade inte förvärven av Expera Specialty Solutions och MD Papéis’ Caieiras specialpappersanläggningen.

Förvärvet av Expera Specialty Solutions, vilket publicerades 23 juli, 2018, slutfördes idag. Ahlstrom-Munksjö ingick ett avtal om förvärv av Caieiras specialpappersanläggningen 24 april, 2018. Affären förväntas slutföras i oktober 2018.

Ahlstrom-Munksjö upprepar tidigare marknadsutsikter:

Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret.

Tidigare prognos för jämförbar EBITDA, publicerad 26 juli, 2018:

Jämförbar EBITDA för 2018 väntas hamna något under föregående års nivå (MEUR 290,4 proforma) och sedan öka under andra halvåret.

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 358 (0) 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 (0) 10 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.