Ahlstrom-Munksjös finansiella information och bolagstämma 2019

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 9 NOVEMBER 2018 kl. 8:30

Ahlstrom-Munksjö kommer att publicera finansiell information under 2018 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké för 2018: 14 februari 2019
  • Delårsrapport januari-mars 2019: 25 april 2019
  • Halvårsrapport januari-juni 2019: 30 juli 2019
  • Delårsrapport januari-september 2019: 30 oktober 2019

Årsredovisningen inklusive bokslutskommunikén för 2018 samt förvaltningsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida www.ahlstrom-munksjo.com/sv under vecka 9 2019.

Alla finansiella resultatrapporter publiceras på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.ahlstrom-munksjo.com efter publiceringen.

Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på Finlandiahuset i Helsingfors i Finland onsdagen den 27 mars 2019 kl. 13.00 EET (12.00 CET). Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett senare tillfälle.

Aktieägare som önskar att ett ärende tas upp på stämmans agenda måste meddela styrelsen skriftligt genom att senast den 17 januari 2019 posta en förfrågan till styrelsens sekreterare på adress Ahlstrom-Munksjö Oyj, Box 329, FI-00100, Helsingfors, Finland.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.