Ahlstrom-Munksjö förstärker tillväxtplattformen för den attraktiva verksamheten Advanced Liquid Technologies genom förvärv

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE 17 DECEMBER 2019 kl. 09.00 EET 

Ahlstrom-Munksjö har förvärvat konverteringsverksamheter i Kina och USA från Shunde Lucas and Altior Industries. Genom förvärvet kommer Ahlstrom-Munksjö ha lokal kapacitet för filterkonvertering i Kina och ett fotfäste för att öka försäljningen av övriga produkter inom Advanced Liquid Technologies. Lokal närvaro i Asien ger kortare leveransledtider och stärker Ahlstrom-Munksjös förmåga att ge kunderna ännu bättre service. 

De förvärvade verksamheterna har en årlig nettoomsättning om cirka 7 miljoner USD och en jämförbar EBITDA på 2 miljoner USD, varigenom de uppfyller koncernens mål för jämförbar EBITDA-marginal på minst 14 %. De förvärvade verksamheterna tillverkar filter för het matberedningsolja som används i snabbmatsrestauranger och inom livsmedelsbranschen, främst i Kina och i USA. Sammanslagningen av verksamheter förväntas ge betydande synergifördelar. Den skuldfria köpeskillingen uppgår till cirka 11 miljoner USD. 

”Det gläder mig att vårt nya fotfäste i Kina kan bidra till tillväxten för många av våra produkter inom den högattraktiva verksamheten Advanced Liquid Technologies. Dessutom fördubblar affären bolagets försäljning av friteringsoljefilter och gör oss till global ledare inom denna nisch, vilket på lång sikt ska skapa värde för våra intressenter. Vårt mål för framtiden är att fortsätta expansionen av Advanced Liquid Technologies genom organisk tillväxt och förvärv”, säger Ahlstrom-Munksjös koncernchef och VD Hans Sohlström. 

Om Advanced Liquid Technologies 

Ahlstrom-Munksjös affärsområde Advanced Liquid Technologies tillverkar filterlösningar av hög kvalitet för laboratorieprover och diagnosmaterial för life science-området, som används av laboratorier och tillverkare av snabbtester, samt för insamling av biologiska prover. Dessutom utvecklas och tillverkas avancerade vattenreningsfilter för vattenreningsanläggningar och för livsmedels- och dryckesindustrin. Tack vare starka efterfrågedrivande krafter är Advanced Liquid Technologies en av Ahlstrom-Munksjös snabbast växande och mest lönsamma verksamheter. År 2018 var nettoomsättningen 73 miljoner euro och den jämförbara EBITDA-marginalen var 30 %. Den goda utvecklingen avspeglar lyckad framtagning av produkter för marknaden i efterföljande led med bland annat mycket mervärde och nya tekniska lösningar. Advanced Liquid Technologies verksamheten tillhör affärsområdet Specialties.


Vägen framåt för Advanced Liquid Technologies 

Ahlstrom-Munksjö avser att stärka sin marknadsposition inom segmentet life science- och laboratorieprodukter genom ytterligare produktutveckling och partnerskap. Inom vattenrening kommer verksamheten att fortsätta att stärka genomslagskraften för dess patenterade DisruptorTM-teknik och förankra tillämpningen av tekniken inom befintliga målsegment. Samtidigt går man vidare med initiativ för att bredda tillämpningsområdet för tekniken. Man kommer att ytterligare stärka marknadspositionen inom segmentet livsmedels- och dryckesbehandling. 


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com