Ahlstrom-Munksjö tecknar icke-bindande avsiktsförklaring om förvärv av den kinesiska dekorpapperstillverkaren Minglian

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, INSIDERINFORMATION NOVEMBER 27, 2019 kl 08:30 EET

Ahlstrom-Munksjö har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med majoritetsägarna av Hebei Minglian New Materials Technology Co., Ltd. om förvärv av företaget, inklusive ett toppmodernt och nyetablerat dekorpappersbruk i Xingtai som ligger i provinsen Hebei i Kina. Den skuldfria köpeskillingen uppgår till cirka 60 miljoner euro. Avsiktsförklaringen innehåller sedvanliga exklusivitetsklausuler för säljarna avseende den planerade transaktionen. Transaktionen ska genomgå förvärvsutredning samt förhandlingar om det slutliga och bindande avtalet. Affären kommer enligt planerna att slutföras under första kvartalet 2020.

Genom att slå ihop Minglian med den nuvarande Decor-verksamheten kan Ahlstrom-Munksjö uppnå en stark ställning på världens två största marknader för dekorpapper och förbättra sin kostnadskonkurrenskraft. Affären gör det möjligt för Ahlstrom-Munksjö att dra nytta av sitt branschledande varumärke och den snabbt växande kinesiska marknaden för dekorpapper och på så sätt stärka bolagets förmåga att betjäna internationella kunder på kort och lång sikt. Ahlstrom-Munksjö ska tillhandahålla teknisk expertis och driftstöd till Minglian och stärka Minglians kommersiella möjligheter på både hemmamarknaden för tekniskt krävande produkter och närliggande exportmarknader.

Minglian New Materials grundades 2016 av en grupp erfarna entreprenörer med bakgrund i den kinesiska dekorpappersindustrin. Företaget är en nyetablering med toppmodern pappersmaskinteknologi samt anläggningsupplägg. Produktionen körde igång i slutet av 2018 och inkörningsfasen har förlöpt väl. Maskinkapaciteten uppgår till 50 000 ton årligen.

”Den planerade affären bygger på gedigen strategisk och finansiell grund och är ett bevis på vår ambition att skapa den marknadsledande aktören inom dekorpapper. Med Ahlstrom-Munksjös förstklassiga kvalitet, teknik och varumärkesledarskap har vi mycket att erbjuda potentiella partnerföretag, samtidigt som vi kan dra nytta lokalt av Minglians toppmoderna produktionsanläggning. Genom den planerade transaktionen kan vi vinna flera år i investeringstid”, säger Ahlstrom-Munksjös koncernchef och VD Hans Sohlström.

Ahlstrom-Munksjö utreder strategiska alternativ för dess Decor-pappersverksamhet

Den 17 september. 02019, annonserade Ahlstrom-Munksjö att bolaget utreder förvärv, samgående och samriskföretag med dekorpappersleverantörer i Kina för att snabbare kunna verkställa bolagets strategi och ta vara på attraktiva mervärdesmöjligheter inom dekorpappersområdet. Dessutom annonserade bolaget att det undersöker också möjligheten att locka kapitalinvesteringar utifrån i Decor-verksamheten.

Om Decor-verksamheten

En ledande leverantör av dekorpapper på en växande marknad

Affärsområdet Decor är ett av Ahlstrom-Munksjös fem rapporteringssegment. År 2018 uppgick dess nettoomsättning till 451,9 miljoner euro och jämförbara EBITDA till 37,1 miljoner euro. Affärsområdet tillverkar papper i ett brett urval färger, kvaliteter och ytvikter för dekorativa tillämpningar, främst i laminatmöbler, golvmaterial och inredningar, för både tekniska och estetiska ändamål. Tillverkningen är förlagd till tre specialiserade anläggningar, nämligen Unterkochen och Dettingen i Tyskland och Tolosa i Spanien, samt två delade anläggningar, nämligen Caieiras i Brasilien och Arches i Frankrike. Produktionskapaciteten uppgår till ca 230 000 ton årligen.

Ahlstrom-Munksjös affärsområde Decor har en stark ställning på marknaderna i Europa och i Nord- och Sydamerika, med en andraplacering i Europa och fjärdeplacering globalt. Det är ett världsledande varumärke som konkurrerar med kvalitet och service. Dessutom är det den enda leverantören med en egen FoU-organisation som samarbetar med de viktigaste kundernas FoU-team och största leverantörer för att skapa innovation och mervärde. Det tillhandahåller ett brett produktsortiment och är världsledande inom avancerade dekorpapperssegment, som enfärgat och förimpregnerat papper.

Ahlstrom-Munksjös ambition är att nå en ledande och lönsam position i Kina, som i dag är den största och snabbast växande marknaden för dekorpapper i världen. Den årliga efterfrågan på dekorprodukter är över 900 000 ton i Kina och inemot 600 000 ton i Europa. Marknaden förväntas växa med 4–5 procent per år i Kina och 2–3 procent per år i Europa. Efterfrågan backas upp av folkökning, snabb urbanisering och en växande medelklass. Designtrender och stora investeringar i effektiv tillverkning av träpanel runtom i världen bidrar också till att öka efterfrågan på dekorpapper.

Föregångare inom hållbarhet

Hållbarhet är en nyckelprioritet för Ahlstrom-Munksjö och en allt viktigare drivkraft inom dekorpappersindustrin. Bolagets mål är att ligga i framkant inom hållbarhet. Därför ser det hållbarhet som en strategisk konkurrensfördel, som skapar värde för kunderna och stärker affärsrelationerna. Ahlstrom-Munksjös produktutbud bidrar till en mer hållbar vardag genom lösningar som har bättre prestanda, tillverkas av tryggare material, är mindre resurskrävande eller har lägre påverkan än alternativa material. Bolagets dekorpapper tillverkas av trämassa certifierad av FSC och kan också fås utan formaldehyd. Inom industrin som använder möbelskivor är det dessutom allt vanligare att ha dekorpapper som ytbeläggning i stället för plast.

Ytterligare information

Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 3 miljarder och antalet medarbetare är 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.