Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 9 mars 2020 kl. 14.15 EET

Ahlstrom-Munksjö har avslutat återköpen av egna aktier. Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse beslutade att använda det bemyndigande som gavs av bolagsstämman den 27 mars 2019 om att återköpa maximalt 300 000 egna aktier.

Återköpen av aktier inleddes den 18 februari 2020 och avlutades den 5 mars 2020. Under denna period återköpte Ahlstrom-Munksjö 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av totala antalet aktier och röster.

De aktier som återköptes kommer främst att användas för att genomföra bolagets framtida aktiebaserade incitamentsprogram. Aktierna förvärvades genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till rådande marknadspris.

Efter återköpen innehar Ahlstrom-Munksjö totalt 664 862 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 4583, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com