Ahlstrom-Munksjös finansiella information 2021 och förändring i bolagets rapporteringsspråk

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 18 december 2020 kl. 14.30 EET

Ahlstrom-Munksjö planerar att publicera finansiell information under 2021 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké för 2020: 10 februari 2021
  • Delårsrapport januari-mars 2021: 27 april 2021
  • Halvårsrapport januari-juni 2021: 23 juli 2021
  • Delårsrapport januari-september 2021: 27 oktober 2021

Årsredovisningen inklusive bokslutskommunikén för 2020 samt förvaltningsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida www.ahlstrom-munksjo.com under veckan som börjar 22 februari, 2021.

Ahlstrom-Munksjö har även beslutat att avstå från svenska som rapporteringsspråk från och med
1 januari, 2021. De officiella rapporteringsspråken för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Genom att avstå från svenskan som rapporteringsspråk strävar Ahlstrom-Munksjö efter att säkra snabbhet och effektivitet i bolagets finansiella rapportering samt i publiceringsprocessen.

Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 24 mars 2021 kl. 13.00 EET. Ahlstrom-Munksjös styrelse sammankallar bolagsstämman vid ett senare tillfälle.

Aktieägare som önskar att ett ärende tas upp på stämmans agenda måste meddela styrelsen skriftligt genom att senast den 18 januari 2021 genom en förfrågan till styrelsens sekreterare på adress Ahlstrom-Munksjö Oyj, Box 329, FI-00101, Helsingfors, Finland.

Ett konsortium har den 24 september 2020 annonserat ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö. Den planerade tidsplanen för den finansiella informationen som nämnts ovan kan komma att ändras.

Ytterligare information

Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com